Datum: 13. 09. 2021

Oznanila - 12. september

                GLAS sv. ANDREJA,ap.

          Oznanila župnije Opatje selo od 12. sept. do 19. sept. 2021, št. 106

               Vsemogočni Bog, naj ta COVID 19 čim manj prizadene našo župnijo

         24. NAV. NEDELJA

OPAJSKI SEMENJ

10.00

                        ZA ŽUPNIJO                           

13. PONEDELJEK

Janez Zlatousti, škof

 

 

14. TOREK

Povišanje sv. Križa

19.30

V dober namen                                         

15. SREDA

Žalostna MB, Dolores

19.30

V priprošnjo Sv. Jožefu

16. ČETRTEK

Ljudmila , muč.

19.30

+Marta Černe, Hudi log 9

17. PETEK

Robert Belarmin, škof

19.30

+Katarina Marušič, obl., Op selo 3

18.  SOBOTA

Jožef Kupertinski, red.

19.30

Za vse pok. družina Jelen, Op selo 27

       25. NAV. NEDELJA   

Nedelja svetniških kandidatov         

10.00

                       ZA ŽUPNIJO

 

  • Beljenje: zahvala, čiščenje, Zavod
  • Omejitve:  1,5 meter razdalje, maske, PCT od 12 let naprej
  • Verouk: četrtek 15.30 1-2r,16.15 4-5r, sreda 15.30 6-7r
  • Volitve ŽPS
  • Koledar z Mirenskega Gradu
  • Stična mladih v soboto
  • Opajski sejem: zahvala
  • Še vedno radi hodimo na prošnji sprehod na Lokvico k Sv. Roku.

 

Opatje selo 41, 5291 Miren, tel.: 068 648 698, kosmacjanko14@gmail.com,

Splet: http://zupnija-opatje-selo.rkc.si